Julavslutningen 2011

Orgtävlan där varje patrull gjorde sin gren.