Förbundets försäkring

Av Thomas Jönsson

Alla bilburna scouter, föräldrar och andra ”frivilliga biltransportörer”, som ställer upp med bilkörning till olika scoutarrangemang: känner ni till vad som gäller?