Nu är utvärderingen klar

Av Björn Hagqvist
Kära läsare, tack för era svar. Det kanske inte var så många som vi hoppades på men tillräckligt för att ge oss vägledning. Jag tänker inte presentera siffermaterialet eftersom det statistiska underlaget är för litet. I stället har jag valt att sammanfatta resultatet i följande punkter: Det sistnämnda har vi tagit itu med ordentligt det här numret. Bildreportaget har Mats gjort den här gången och det handlar om hans äventyr i Alaska! Och reportage från Lidingö-loppet har den alltid så flitiga Peter skickat in. I övrigt är vi i händerna på er, kära kårmedlemmar. Många insändare har vi tagit från internet, eftersom Vasen finns representerad även där. Information från kårledningen har helt uteblivit denna gång, fråga dem gärna varför när ni träffar någon av dem.

Det enda jag kan säga är: skriv till Vasen! Numera kan du ringa också! Det har faktiskt en del avdelningar gjort. Deras rop går att avlyssna på internet för den som har möjlighet. Det du!

Det handlar om information

Vi håller på att lämna ett varuproducerande samhälle till förmån för ett tjänsteproducerande. Information har blivit en handelsvara med mycket begränsad hållbarhet. Och vi är inte isolerade från samhället i Scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng, det är klart att vi påverkas av det här. I snart tio års tid har vi klagat på informationen i kåren utan att något verkar bli till det bättre. Är det symptom på något annat?

Det här numret handlar mycket om information. Jag vill rekommendera Jajas artikel om ämnet. Av den kan man dra slutsatsen att information är generationsfråga: söka aktivt eller vänta passivt. Vad tycker du?